htmlArea

A directory of browser-based WYSIWYG editors

  MAIN
INDEX
SEARCH
POSTS
WHO'S
ONLINE
LOG
IN

Home: WYSIWYG Forums: WYSIWYG Editor Discussion:
Revelation Online odhaluje st?¨ªpky ze sv¨§ta PvE


 


futshop
Novice

May 11, 2017, 10:56 PM

Post #1 of 1 (678 views)
Shortcut
Revelation Online odhaluje st?¨ªpky ze sv¨§ta PvE Can't Post

Revelation Online odhaluje st?¨ªpky ze sv¨§ta PvE

playerhot.com ve spolupr¨¢ci s NetEase znovu odhaluj¨ª ?¨¢st hry Revelation Online. Tentokr¨¢t se jedn¨¢ o velmi [url=http://www.playerhot.com/games/revelation-online/Golds]revelation online imperial coins podstatnou ?¨¢st hry, a tou je PvE.

Glob¨¢ln¨ª vydavatel playerhot.com a developer NetEase p?ich¨¢z¨ª s novymi detaily ohledn¨§ dal?¨ªho hern¨ªho obsahu pro hr¨¢?e a jejich guildy. Co se ty?e PvE(Player versus Enviroment), hr¨¢?i mohou zalet¨§t do ¨²?asnych lokac¨ª kde najdou nov¨¦ p¨¢?etele a spole?n¨§ tak m??ou vl¨ªtnout na hromadu dungeon?.

M??ete j¨ªt sami a vyzkou?et svou s¨ªlu, nebo zformujte skupinu 5 - 10 lid¨ª k p?ekon¨¢n¨ª v?ech p?ek¨¢?ek a por¨¢?ce bosse. Na maxim¨¢ln¨ª ¨²rovni mohou hr¨¢?i zdokonalovat sv¨¦ taktick¨¦ dovednosti a z¨ªskat epickou vyzbroj zdol¨¢v¨¢n¨ªm raid boss? ve 20 lidech.

V t¨§ch nejtemn¨§j?¨ªch koutech Nuanoru ?¨ªh¨¢ spousta legend¨¢rn¨ªch monster. Shrom¨¢?d¨§te svou guildu a pus?te se spole?n¨§ do t¨§chto boss? d?¨ªve, ne? to ud¨§l¨¢ va?e konkurence, a z¨ªsk¨¢ v?echnu sl¨¢vu.

Co na novy [url=http://www.playerhot.com/games/revelation-online/Golds]cheap revelation online imperial coins trailer, ukazuj¨ªc¨ª podstatnout ?¨¢st hry, ?¨ªk¨¢te?All the game details can be find in http://www.playerhot.com/games/revelation-online/Golds online now..come on, so thanks for your visiting!

 
 
 


Search for (options)